Responsive image

ลงชื่อเข้าใช้ (Log in)
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน : ว ด ป เกิด เช่น 01012558

ศิษย์เก่าที่ลงทะเบียน

  • 0
  • 10
  • 0
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด รับ   
Responsive image 

บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

1.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์

2.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD-3D และ Inventor ได้

3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

4.ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท

5.ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม สนใจติดต่อได้ โทร:02-0309820 แฟกช์ซ 02-0309849