Responsive image

ลงชื่อเข้าใช้ (Log in)
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน : ว ด ป เกิด เช่น 01012558

ศิษย์เก่าที่ลงทะเบียน

  • 0
  • 10
  • 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
Responsive image

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทุกท่าน

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูองค์พ่อพระวิษณุกรรม ในวันเสาร์ที่

Responsive image

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เปิดอบรมหลักสูตระยะสั

สำหรับผู้ที่ว่างงาน สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

Responsive image

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด รับ

บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

Responsive image

อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังใหม่

อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังใหม่ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า